פרוייקטים בביצוע

סרטון פרוייקטים בביצוע

כתובת:

פרוייקטים בביצוע

א.רוטמן בנווה זמר , רח' משה וילנסקי 11 , רעננה

פרוייקט מגורים 22 יח"ד נותרו למכירה דירות 5 חד' , דופלקס ופנטהאוז מפוארים

כתובת: רח' משה וילנסקי 11,9 רעננה

פרוייקטים בביצוע

רוטמן-לב העיר

בית מגורים מפואר , 12 קומות על גבי חניון תת קרקעי , דירות 3.5 חד' ו-2 פנטהאוזים מפוארים 5 חד'

כתובת: רח' בנימין 6 , רחובות

פרוייקטים בביצוע

שכונת רחובות המדע ,פרוייקט יוקרתי נוסף , מגרש 16

כל הדירות נמכרו!!

כתובת: רח' פרופ' יהודית בירק 5 , רחובות

פרוייקטים בביצוע

שכונת רחובות המדע , פרוייקט יוקרתי נוסף , מגרש 20

כל הדירות נמכרו!!

כתובת: רח' פרופ' יהודית בירק 2 , רחובות

סרטון פרוייקטים בביצוע
א.רוטמן בנווה זמר , רח' משה וילנסקי 11 , רעננה
רוטמן-לב העיר
שכונת רחובות המדע ,פרוייקט יוקרתי נוסף , מגרש 16
שכונת רחובות המדע , פרוייקט יוקרתי נוסף , מגרש 20